Wonen

Eten & Drinken

Sustainable-lifestyle-icon-kleding-bw

Verzorging

Sustainable-lifestyle-icon-opvoeding-bw

Opvoeden

Sustainable-lifestyle-icon-bankieren-bw

Werk & Geld

Sustainable-lifestyle-icon-vermaak-bw

Vermaak

Sustainable-lifestyle-icon-reizen-bw

Vakantie

Sustainable-lifestyle-icon-vervoer-bw

Vervoer

Sustainable-lifestyle-icon-klimaatcompensatie

Compensatie

Klimaatcompensatie

Compenseer je voetafdruk

KlimaatcompensatieEnergie besparen en groen energie inkopen en alle andere tips op deze website zijn stuk voor stuk groen en gezond, maar zelfs als je groene kampioen wordt, blijft broeikasgasuitstoot door consumptie onvermijdelijk. Immers, we zullen ons blijven verplaatsen, we eten en drinken en dragen op veel andere manieren direct of indirect bij aan klimaatverandering. Klimaatcompensatie kan een goede manier zijn om de uitstoot die overblijft nadat je groene maatregelen hebt genomen, te compenseren, met als doel het beperken van de milieudruk.

‘Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony.’ Mahatma Gandhi

Omgerekend naar alleen co2 stoot een gemiddeld huishouden ton co2 uit door direct energieverbruik en 15 ton door indirect energieverbruik. Dit betekent omgerekend een totale voetafdruk van 6,44 hectare per persoon terwijl bij een eerlijke verdeling wereldwijd 1,8 hectare (vergelijkbaar met 6,4 ton co2 -uitstoot) per persoon beschikbaar is.

De uitstoot van jouw huishouden compenseren betekent dat je projecten ondersteunt die het milieu ten goede komen in eenzelfde hoeveelheid waarmee je het milieu belast met je acties. Je schaft co2-credits aan, die voor een bepaalde hoeveelheid gecompenseerde co2-uitstoot staan. Je kunt compenseren door co2 uit de lucht te halen, bijvoorbeeld door bomen aan te planten, groene energieprojecten te steunen die milieuvervuilende energieopwekking vervangen of door energiebesparende maatregelen te steunen in ontwikkelingslanden. Je kunt ook producten kopen die direct door de aanbieder al worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door gas af te nemen bij een groene energieleverancier die het gas al compenseert voordat het geleverd wordt, door aankopen te doen met de visa Greencard of bij (online) winkels in te kopen die de uitstoot van het product compenseren.

Uiteraard is het nodig eerst je uitstoot te berekenen voordat je over kunt gaan tot compenseren. Tot 70% van het energieverbruik van huishoudens wordt op een indirecte wijze geconsumeerd. Dit betekent dat wanneer je een volledig klimaatneutraal huishouden wilt voeren, de uitkomsten van een berekening van de (directe) uitstoot van een huishouden gemiddeld beter met een factor drie kan worden vermenigvuldigd.

Door de uitstoot van energieverbruik, vervoer en voedsel te berekenen, kun je zien waar de grootste winst te behalen valt om de broeikasgasuitstoot die gepaard gaat met jouw lifestyle verder te verlagen en hoeveel klimaatcompensatie nodig is voor de uitstoot die lastig te voorkomen is.

  • Op www.milieucentraal.nl kun je de co2-uitstoot berekenen die gepaard gaat met energieverbruik in huis.
  • Op www.treesforall.nl kun je de uitstoot van vervoer, maar ook van gas, stroom en papierverbruik berekenen en compenseren. Bij het Nederlandse GreenSeat (www.greenseat.nl), onderdeel van Climate Neutral Group, kun je je vervoersuitstoot berekenen en compenseren.
  • Op www.voedselvoetafdruk.nl kun je jouw voedselafdruk en bijbehorende watervoetafdruk berekenen. Je kunt direct zien hoe deze zich verhoudt tot het gemiddelde in Nederland. Je kunt deze voedselvoetafdruk omrekenen naar de co2-voetafdruk door deze te delen door 0,28. Een ton co2 staat namelijk gelijk aan 0,28 hectare landgebruik.

Organisaties die compensatiemogelijkheden aanbieden, richten zich doorgaans op de aanplant van bomen of investeren in duurzame (energie)projecten. Het kunnen zowel organisaties met of zonder winstoogmerk zijn. Als je compenseert bij organisaties die projecten aanbieden die voldoen aan de Gold Standard of de vcs-standaard, zit je vaak goed.

Trees for All is de toonaangevende Nederlandse organisatie die co2-uitstoot compenseert met bosprojecten. De Nederlandse Climate Neutral Group (www.climateneutralgroup.com) is lid van icroa en ondersteunt projecten met de vcs- of Gold Standard. Ook het Nederlandse FairClimateFund (www.fairclimatefund.nl) biedt compensatiemogelijkheden middels Gold Standard-projecten.

De prijs van een ton co2 varieert per organisatie die compensatie beschikbaar stelt, en per project. Niet iedere boom neemt dezelfde hoeveelheid co2 uit de lucht op en niet ieder energieproject levert dezelfde energiebesparing op. Gemiddeld kun je wel stellen dat je ongeveer 10 tot 15 euro betaalt per ton co2.

Meer weten over de opbouw van de co2-uitstoot van jouw huishouden, waar je kunt compenseren, hoe je projecten kunt uitzoeken en waarom compenseren jouw huishouden groen kleurt? Klik dan hier.

Ga naar de Shop

Wil je meer lezen?

Koop dan het boek 'Let's Go Green' van de Sustainable Susan.