Schilderen

Schilderen

Iedereen moet er wel eens aan geloven: het huis schilderen. Hoe doe je dit op een verantwoorde manier? De meest natuurlijke verf gebruiken met zo min mogelijk impact op het milieu, dus met weinig of geen vluchtige organische oplosmiddelen, is een voorbeeld, maar er is meer!

De grootste milieu- en gezondheidsnadelen van verf hebben te maken met het gebruik van vluchtige organische stoffen (VOS) als oplosmiddel.  Deze kunnen in verdampte vorm milieuproblemen veroorzaken, zoals smogvorming en versterking van het broeikasgaseffect. Voorheen waren oplosmiddelen bijna altijd zogeheten vluchtige organische stoffen (VOS). Bij inademing kunnen VOS een dronken gevoel geven; schilders mogen alleen nog oplosarme verfsoorten gebruiken, omdat anders het zenuwstelsel aangetast kan raken. Professionele schilders mogen sinds 1 januari 2000 voor binnenschilderwerk alleen nog oplosmiddelarme verfsoorten gebruiken.

Verfsoorten met geen of zeer weinig VOS zijn herkenbaar aan aanduidingen als watergedragen hybrideverf, watergedragen alkyd-emulsieverf en watergedragen natuurverf. Traditionele alcydverven (verdunbaar met terpentine) bevatten meer dan driehonderd gram VOS per liter. Verf verdund met water veel minder. Deze zorgen dus voor minder milieubelasting en zijn beter voor de gezondheid.  Een fantastische zaak in Nederland waar alle soorten duurzame verf te koop is: Eco-logisch in Amsterdam.

Zoveel oplosmiddel in verf

Aanduiding op het verfblik Betekenis
Geen / zeer weinig oplosmiddel minder dan 125 gram oplosmiddel per liter verf
Oplosmiddel arm 125 – 300 gram oplosmiddel per liter verf
Oplosmiddelrijk meer dan 300 gram oplosmiddel per liter verf

Verf op waterbasis is eigenlijk nog steeds een tussenoplossing, want deze bevatten nog schimmelwerende middelen en bindingsmiddelen en worden daardoor moeilijk afgebroken in het milieu en de waterkringloop.

Het beste alternatief zijn de zogeheten natuurverven. Bij de productie van natuurlijke verven en lijmen worden enkel grondstoffen gebruikt die natuurlijk geoogst worden of die gewonnen worden uit een ruim voorradige natuurlijke bron. Zo wordt als bindmiddel geen aardolieproduct gebruikt maar lijnolie uit lijnzaad, terpentijn uit hars van pijnbomen, silicaat uit kwartszand, caseïne uit melkderivaat, enz. De productie van natuurverven is niet milieubelastend en bij het gebruik van de verf en de afvalverwerking komen geen schadelijke stoffen vrij. Een pas geverfde kamer kan dan zowel qua uiterlijk, als vanwege de luchtkwaliteit écht lekker fris worden genoemd.

Er is binnen- en buitenverf met Milieukeur op de markt. De hoeveelheid oplosmiddelen en andere schadelijke stoffen is bepalend voor dit keur. Producten met Milieukeur zijn relatief minder belastend voor het milieu. Milieucentraal bevat de volgende informatie over keurmerken:

KCA

Natte verfresten, verdunner, terpentine en kwastenreiniger moeten bij het klein chemisch afval (KCA). Ook als op de verpakking geen KCA-logo staat, moeten deze producten apart worden ingeleverd. Droge verfresten, zoals uitgedroogde kwasten, lege verfblikken en verfbladders kunnen gewoon bij het huishoudelijk afval.

Milieukeur

Er is verf op de markt met milieukeur. Daarbij is gelet op de hoeveelheid oplosmiddelen en andere schadelijke stoffen in de verf. De producent van het product kan milieukeur aanvragen. Het keurmerk wordt toegekend als het product minder belastend is voor het milieu dan soortgelijke producten.

Het doel van Milieukeur is vermindering van belasting op het milieu. Milieukeur stimuleert daarom consumenten te kiezen voor minder milieubelastende producten. Door het toekennen van keurmerken, krijgen producenten bovendien erkenning voor hun inspanningen voor het milieu.

Related posts

Leave a Reply