Signeren in nostalgisch Hilversum

Signeren in nostalgisch Hilversum

Sustainable Susan signeert vandaag Let’s go green in boekhandel Voorhoeve in Hilversum op Kerkstraat 77 tussen 14.00-16.00. Zij groeide op in de Boombergse wijk pal naast het bos. Hier is de liefde voor de natuur ontstaan en daarom is het extra mooi weer terug te zijn in dit mooie dorp. Is Hilversum een echte groene, eerlijke en gezonde stad of is er nog een wereld te winnen?

Groen?

Hilversum is bij uitstek een groene stad en is daar trots op. Groene routes lopen door de stad, de stad grenst aan veel bossen en er is zelfs een groenbeleidsplan met integrale visie op al het groen in de gemeente. Veel mooie ambtelijke woorden waar menigeens ambtelijk hart sneller van gaat kloppen.

Wat willen ze bereiken? Behoud en versterking van natuurgebieden, de stadsranden vergroenen, kwaliteit en beleving van groen in de stad verbeteren en inwoners betrekken bij het groen in de stad. Per wijk wordt er bewust gekeken naar kansen en bedreigingen. Verbetering is nog mogelijk. Niet voor niets dienden tijdens de laatste raadsvergadering GroenLinks, samen met VVD en ChristenUnie, D66, Hart voor Hilversum, Leefbaar Hilversum en CDA een motie in om 1000 extra bomen te planten vóór het einde van 2018. De bomen worden geplant in enkele nog ‘groen-arme’ buurten in Hilversum en in het centrum. Het college moet in het najaar met een Plan van Aanpak naar de gemeenteraad komen hoe en waar zij de bomen denkt te gaan planten. Er wordt 1 miljoen euro voor uitgetrokken.

Ook op het gebied van afval loopt Hilversum niet ver achter. Verschillende soorten afval worden aan huis ingezameld, zoals gft, papier en plastic. Andere soorten afval kunnen naar containers in de buurt of een van de scheidingsstations worden gebracht. De bedoeling is om het huidige scheidingspercentage te laten stijgen tot minimaal 70% hergebruik in 2016.

Eerlijk?

Is Hilversum een dorp dat zich inzet voor fairtrade? Volgende de website van Fairtrade Gemeenten is Hilversum ‘actief’ om het de gemeente een fairtrade gemeente te maken, maar is het nog niet zover. Fairtrade gemeenten spreken zich uit vóór fairtrade. Dit vertaalt de gemeente in beleid en handelt hiernaar. Zoekende op de website van de gemeente kan Sustainable Susan hier geen informatie over vinden. Een fairtrade gemeente in de startblokken, dat is Hilversum.

Wat kunnen ze hiervoor nog doen? Wat zijn precies de criteria om een Fairtrade Gemeente te worden?

  • De gemeente koopt fairtrade koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie en cacao) in. De principes voor eerlijke handel staan bovendien in het inkoopbeleid van de gemeente.
  • 60%, en binnen vijf jaar 100%, van het totale volume koffie en thee (eventueel te vervangen door fairtrade koffie en cacao) die de gemeente aanschaft voldoet aan de criteria van eerlijke handel.
  • In de kantine van de gemeente worden minstens vier eerlijke producten aangeboden.
  • De gemeente geeft bekendheid aan de campagne via hun communicatiekanalen.
  • De gemeente levert praktisch of financieel een bijdrage aan de campagne.

Nou, dat is nog niet ontzettend moeilijk om voor elkaar te krijgen, met name de eerste 3 criteria. Een burger kan zelf een gemeente aanmelden en de gemeente aanzwepen om hiervoor te gaan staan. Bij deze een oproep aan de Hilversummers: zorg  dat de gemeente betrokken is bij het fairtrade maken van de gemeente en laat ze bekendheid geven aan de campagne in ieder geval op de website! Laat daarvoor zien dat de campagne breed maatschappelijk gedragen wordt zodat ze er nauwelijks meer omheen kunnen.

Gezond?

Is Hilversum een gezonde stad? Het vele groen in en rond de stad doet dat wel vermoeden, maar het zegt natuurlijk niet alles. Ik stuit op de website Bewust Gooi die op het gebied van gezondheid, welzijn en duurzaamheid de Gooise aanbieders laat zien. De gemeente heeft een convenant opgesteld voor veilig en gezond uitgaan, de yogascholen zijn nauwelijks nog te tellen en de scholen doen ook mee.

Het Vignet Gezonde School is reeds behaald door een aantal Gooise Scholen, zoals het Comenius College het vignet ontving voor preventiebeleid van roken, alcohol en drugs en veel basisscholen zoals de Lelyschool hebben een actief sportbeleid. Helaas gooit een raadscommissie soms roet in het eten door bijvoorbeeld snackbarren niet te weren rondom middelbare scholen. Altijd mogelijkheid tot verbetering, maar ze komen er wel.

Het verkeer in en rond de stad is nog wel een puntje van zorg. De in- en uitvoerroutes zijn nou niet bepaald een knap staaltje verkeerswerk. Continue files in de spits zorgen voor hoge broeikasgasuitstoot en daar valt zeker nog winst te behalen, bijvoorbeeld door elektrisch rijden te stimuleren en in ieder geval het gebrek aan laadpalen te vullen? Door een autovrij centrum te creeren? P+R plekken te faciliteren? Carpoolen te promoten? Opties te over.

Voor nu gaat Sustainable Susan op pad om de Hilversummers te overtuigen van een groene, eerlijke en gezonde lifestyle. Kom dus vanmiddag tussen 14.00-16.00 naar Boekhandel Voorhoeve en sla je slag om een gesigneerde versie van Let’s go green in handen te krijgen.

Related posts

Leave a Reply