Wonen

Eten & Drinken

Sustainable-lifestyle-icon-kleding-bw

Verzorging

Sustainable-lifestyle-icon-opvoeding-bw

Opvoeden

Sustainable-lifestyle-icon-bankieren

Werk & Geld

Sustainable-lifestyle-icon-vermaak-bw

Vermaak

Sustainable-lifestyle-icon-reizen-bw

Vakantie

Sustainable-lifestyle-icon-vervoer-bw

Vervoer

Sustainable-lifestyle-icon-klimaatcompensatie-bw

Compensatie

Werk & Bankieren

Groen geld op de rekening

Stimuleer een duurzame bedrijfsvoeringOf je nu je eigen bedrijf hebt, zzp’er bent of voor een grote organisatie werkt, je kunt veel doen om je werkplek te vergroenen en tegelijkertijd geld te besparen en gezonder te functioneren. Ook bankieren kan op een eerlijke, groene en veilige manier waar jij, de medemens en de planeet baat bij hebben.

‘It’s not a choice between our environment and our economy; it’s a choice between prosperity and decline.’ Barack Obama

Werken doe je bij voorkeur niet alleen voor het verdienen van geld, maar ook omdat je het leuk vindt en je betrokken voelt bij de missie en visie van de organisatie. Je bent trots op het werk dat je doet en op je werkgever, je kunt je talenten optimaal benutten en met je collega’s werk je graag samen toe naar resultaten die bijdragen aan de maatschappij en passen bij het nastreven van de missie. Dit heet gezond werken.

Gezond werken is ook groen werken, oftewel het milieu zo min mogelijk belasten met de werkzaamheden die je doet. Het betekent onder andere groene maatregelen nemen op kantoor of in de productieketen en transparant zijn over de gestelde milieudoelen. Bij gezond werken past ook een goede balans tussen werk en privé. Dit betekent dat de werkgever flexibel opereert, je zelfstandig kunt werken en eigen verantwoordelijkheid kunt nemen. Thuis werken is mogelijk als je werkactiviteiten dit toelaten en je kunt je tijd inrichten zoals dat voor jou effectief is. Steeds meer mensen, vooral ook starters, zoeken naar een dergelijke baan. Je kunt zelf veel doen om jouw werkvoetafdruk te beperken, maar ook de werkgever kan een grote duit in het zakje doen.

Je hebt het krijgen van een gezonde en groene baan niet altijd in eigen hand, maar je kunt het deels wel naar je hand zetten door te kiezen voor een organisatie die gezond werken stimuleert of de huidige werkgever overtuigen de koers te wijzigen. Naast je baan heb je altijd de mogelijkheid vrijwilligerswerk te doen om je talenten optimaal te gebruiken, in dienst van de maatschappij. Je kunt ook zelf een bedrijf starten waarin je je passie en talent helemaal kwijt kunt. Durf om je heen om hulp te vragen jouw ultieme gezonde baan te vinden. Het aansluiten bij netwerken helpt je hier zeker bij, van kennisuitwisseling wordt doorgaans iedereen beter.

Je kunt jouw werk gezonder en groener maken, in de kernactiviteit, in de bedrijfsvoering en door openlijk te rapporteren over een gezamenlijke maatschappelijke missie en bijbehorende doelen op de korte en lange termijn. Je kunt zo ambitieus zijn als je zelf wilt, het is leuk om te doen en het is makkelijker dan je denkt. Belangrijk is eerst een duurzame visie te creëren. Op de visie kan steeds worden teruggegrepen bij beslissingen die worden genomen. In de dagelijkse besluitvorming kunnen economische, sociale en milieumotieven een gelijkwaardige plek innemen en de volgende vragen zullen dan altijd in het hoofd meespelen:

– Is dit besluit werkelijk goed voor het milieu?

– Is dit besluit werkelijk goed voor het welzijn van de mens?

– Is dit besluit goed voor de economie, de organisatie en de maatschappij?

Samenwerken is een vereiste. Zonder kennis van anderen en zonder de belangen van anderen mee te wegen kun je nauwelijks vergaande verantwoorde maatregelen nemen. Samenwerken betekent over de grenzen heen kijken en je eigen belang gelijk stellen aan de belangen van de ander. Wil je echt het verschil maken, dan treed je als leider van de toekomst uit je comfortzone.

Een duurzame bedrijfsvoering omvat onder andere duurzaam inkopen, papierbesparing, afvalbesparing, waterbesparing, energie-efficiëntie en energiebesparing. Denk bijvoorbeeld aan een groene lunch, aan papiervrije kantoren, recycling van materialen zoals elektronische apparatuur, energiebesparende maatregelen zoals het installeren van led-verlichting en aanleg van zonnepanelen. Een van de belangrijkste maatregelen voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot is het beperken en vergroenen van de transportkilometers. In de co2 -voetafdruk van een organisatie blijkt vervoer bijna altijd bovenaan te staan. Een belangrijke maatregel die kan worden genomen, is om werknemers minimaal een dag in de week thuis te laten werken. Videoconferenties kunnen een meer centrale plek innemen in de wekelijks gang van zaken. Een beloning voor carpoolen, cursussen voor het nieuwe zuinige rijden, het reizen met het openbaar vervoer of de fiets en een extra incentive om een elektrische leaseauto te kiezen behoren ook tot de mogelijkheden. Klimaatcompensatie voor het aantal gereden of gevlogen kilometers is een voorlopige oplossing, maar voorkomen (minder kilometers) is beter dan genezen (co2-uitstoot compenseren).

Met het uitbrengen van een maatschappelijk jaarverslag over zowel inhoudelijke beleidsprocessen als de bedrijfsvoering en betrokkenheid van de werknemers maakt de organisatie een uitgesproken keuze om transparant te zijn over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast is de rapportage een eerste stap voor verandering naar een meer duurzame organisatie. Niet alleen de financiële aspecten worden belicht, maar ook de milieudoelen en de sociaal maatschappelijke waarden. Korte termijn maar ook langetermijndoelen krijgen een plek in het verslag en hiermee worden de toekomstvisie en de beoogde resultaten verankerd in de organisatie.

Een maatschappelijk jaarverslag helpt de strategieën ruggengraat te geven door te laten zien welke (moeilijke) keuzes er soms gemaakt moeten worden. Risico’s kunnen met alle afwegingen die worden gemaakt beter worden ingeschat en kansen eerlijk worden benut. Door informatie te geven en duidelijke doelen te stellen wordt ook de directe omgeving, dus ketenpartners maar ook werknemers, geïnspireerd om verantwoordelijkheid te nemen. Omgekeerd worden wensen van afnemers en leveranciers zichtbaar in keuzes meegenomen. Er ontstaat automatisch meer vertrouwen en betrokkenheid. Het gevolg is een betere reputatie, positieve publiciteit en vaak ook concurrentievoordeel (voor bedrijven). Werknemers zijn bereid langer bij de organisatie te werken omdat ze trots zijn op hun werkgever. Consumenten kunnen op hun beurt beslissingen nemen waar ze achter staan.

Bij het vergroenen van de organisatie kun je zelf je stem laten horen. Je eigen impact zo klein mogelijk houden is een eerste stap. Collega’s inspireren door het groene voorbeeld te geven is stap twee. Een programma met activiteiten starten om het bewustzijn van alle werknemers te vergroten is een ultieme groene werkprestatie. Je kunt je plannen zo ambitieus maken als je zelf wilt en de mogelijkheden voor ludieke acties zijn oneindig.

Geld waar je met hart en ziel voor hebt gewerkt, wil je ook graag een mooie plek geven. Groen bankieren is gelukkig nog nooit zo makkelijk geweest sinds het bestaan van de Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, de Dierenbescherming, Amnesty International, Milieudefensie, fnv en pax. Het is nu mogelijk om in één klap te zien hoe duurzaam de banken in Nederland opereren. Op thema’s zoals dierenwelzijn, wapens, mensenrechten, klimaatverandering, arbeidsrechten, bonussen en corruptie zijn banken doorgelicht en daaruit vloeien bepaalde scores. Je kunt ook het beleid van banken per sector bekijken.

Als je veel geld op je betaalrekening hebt, kan het financieel aantrekkelijk zijn dit geld op een spaarrekening te zetten of in een beleggingsfonds onder te brengen. Groen sparen en beleggen doe je bij een eerlijke bank die je uitkiest met de Eerlijke Bankwijzer. Vooral bij Triodos Bank en de asn Bank kun je ervan op aan dat ze leningen of kredieten verstrekken aan projecten en bedrijven die een maatschappelijk belang dienen. Rabobank, ing Bank en abn-amro bieden eventueel ook groene spaarrekeningen en beleggingsproducten aan. De rente is doorgaans laag, maar belastingvoordeel krijg je wel bij sommige spaarproducten. Informeer hiernaar bij de bank.

Meer weten over wat groen en gezond werken is, op welke websites de beste groene vacatures staan, waar je vrijwilligerswerk kunt doen in Nederland, wat maatschappelijk verantwoord ondernemen nu precies inhoudt, met welke ludieke acties je jouw organisatie kunt vergroenen, welke soorten groene beleggingsproducten bestaan, waar je aan microfinanciering en crowdfunding kunt doen en meer? Klik dan hier.

Ga naar de Shop

Wil je meer lezen?

Koop dan het boek 'Let's Go Green' van de Sustainable Susan.